Eye Ointments

1

Aciclovir

3%w/w

2

Atropine Sulphate

1%w/w

3

Azithromycin

1%w/w

4

CMC Sodium+Glycerin+Benzyl Alcohol

0.3%w/w+1%w/w+0.1%w/w

5

Carmomer 974P

0.25%w/w

6

Carmomer 980P

0.20%w/w

7

Chloramphenicol

1.0%w/w

8

Chloramphenicol +Polymyxin B Sulphate

1%w/w +5000 IU

9

Chloramphenicol+Hydrocortisone

1%w/w+0.5%w/w

10

Dexpanthenol

5.0%w/w

11

Ganciclovir

0.15%w/w

12

Gatifloxacin

0.3%w/w

13

HPMC+Sodium Chloride + Sodium Chloride + Potassium Chloride + Sodium Acetate + Sodium Citrate+Magnesium Chloride

2% + 0.490%w/w + 0.048%w/w + 0.075%w/w + 0.39%w/w + 0.17%w/w

14

Lignocaine Hydrochloride Gel

2%w/v

15

Moxifloxacin

0.5%w/v

16

Neomycin sulfate + Polymyxin B Sulfate + Bacitracin Zinc

3400units + 5000 units + 400 units

17

Neomycin sulfate+Polymyxin B Sulfate + Bacitracin Zinc + Hycrocortisone Acetate

3400units + 5000 units + 400 units + 10mg

18

Ofloxacin

0.3%w/w

19

Ofloxacin + Betamethasone Sodium Phosphate

0.3%w/w + 0.1%w/w

20

Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol + Betamethasone Sodium Phosphate

5000IU + 10 mg + 1mg

21

Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol + Dexamethasone Phosphate

5000IU + 10mg + 1mg

22

Sodium Chloride

6%w/w,5%w/w

23

Tacrolimus

0.03%w/w,0.1%w/w

24

Tetracycline HCl

1%w/w

25

Tobramycin + Dexamethasone Phosphate

0.3%w/w + 0.1%w/w

26

Tobramycin Sulphate

0.3%w/w

27

Yellow soft Paraffin+Anhydrous Lanolin + Liquid Paraffin

80%w/w + 10%w/w + 10%w/w