top of page

Eye Ointments

Sr. No.
Generic Name
Composition
1
Aciclovir
3%w/w
2
Atropine Sulphate
1%w/w
3
Azithromycin
1%w/w
4
CMC Sodium+Glycerin+Benzyl Alcohol
0.3%w/w+1%w/w+0.1%w/w
5
Carmomer 974P
0.25%w/w
6
Carmomer 980P
0.20%w/w
7
Chloramphenicol
1.0%w/w
8
Chloramphenicol +Polymyxin B Sulphate
1%w/w +5000 IU
9
Chloramphenicol+Hydrocortisone
1%w/w+0.5%w/w
10
Dexpanthenol
5.0%w/w
11
Ganciclovir
0.15%w/w
12
Gatifloxacin
0.3%w/w
13
HPMC+Sodium Chloride + Sodium Chloride + Potassium Chloride + Sodium Acetate + Sodium Citrate+Magnesium Chloride
2% + 0.490%w/w + 0.048%w/w + 0.075%w/w + 0.39%w/w + 0.17%w/w
14
Lignocaine Hydrochloride Gel
2%w/v
15
Moxifloxacin
0.5%w/v
16
Neomycin sulfate + Polymyxin B Sulfate + Bacitracin Zinc
3400units + 5000 units + 400 units
17
Neomycin sulfate+Polymyxin B Sulfate + Bacitracin Zinc + Hycrocortisone Acetate
3400units + 5000 units + 400 units + 10mg
18
Ofloxacin
0.3%w/w
19
Ofloxacin + Betamethasone Sodium Phosphate
0.3%w/w + 0.1%w/w
20
Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol + Betamethasone Sodium Phosphate
5000IU + 10 mg + 1mg
21
Polymyxin B Sulphate + Chloramphenicol + Dexamethasone Phosphate
5000IU + 10mg + 1mg
22
Sodium Chloride
6%w/w,5%w/w
23
Tacrolimus
0.03%w/w,0.1%w/w
24
Tetracycline HCl
1%w/w
25
Tobramycin + Dexamethasone Phosphate
0.3%w/w + 0.1%w/w
26
Tobramycin Sulphate
0.3%w/w
27
Yellow soft Paraffin+Anhydrous Lanolin + Liquid Paraffin
80%w/w + 10%w/w + 10%w/w
bottom of page